Белые.

Мнения

УчастникВес
vmileshkin  +0.4
Natalichek  +0.41
krivitskiy 
+0.33
dedo 
+0.31
xazova 
+0.29
Страницы: 1